„Muka Gospodina našega Isusa Krista.“ Scott Hahn osvrće se na misna čitanja na nedjelju Muke Gopodnje (Cvjetnica)

grijeha, muka gospodina, pastir i janje, ostaviše, danas

Čitanja:

U procesiji s grančicama: Lk 19,28-40
U misi: Iz 50,4-7;
Ps 22,8-9.17-20.23-24;
Fil 2,6-11;
Lk 22,14 – 23,56

„ Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se.“, govori Isus u današnjem evanđelju. (Lk 22,37)

Doista, dostigli smo vrhunac liturgijske godine, najviši vrh povijesti spasenja, kada se sve što je bilo predviđeno i obećano, ima ispuniti.

Do kraja današnjeg podužeg  evanđelja, djelo našeg otkupljenja bit će izvršeno, novi će Savez biti napisan u krvi Njegovog slomljenog tijela što visi na križu na mjestu zvanom „Lubanja“.

U svojoj muci Isus se “ubraja među zlikovce”, kako je prorekao Izaija

„Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu
i s mogućnicima plijen će dijeliti,
jer sâm se ponudio na smrt
i među zlikovce bio ubrojen,
da grijehe mnogih ponese na sebi
i da se zauzme za zločince.“ Iz 53,12

On se uistinu otkriva kao najavljeni sluga, prorok u patnji, dugo očekivani  Mesija čije se riječi poslušnosti i vjere izvode u današnjem prvom čitanju i psalmu.

Ismijavanja i muke koje čujemo u ova dva čitanja ističu se u evanđelju, dok su njegove ruke i noge probodene, a  neprijatelji kockaju za Njegovu odjeću, te Ga triput iskušavaju da dokaže svoje božanstvo i spasi sebe od patnje.

„A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime i zastirući mu lice, zapitkivali ga: »Proreci tko te udario!« I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj.“ Lk 22,63-65

„A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.“ Lk 23,10-11

„I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.“ Lk 23,33

„A Isus je govorio: »Oče, oprosti im, ne znaju što čine!« I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.“ Lk 23,34

„Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«“ Lk 23,35

„Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom  govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!«“ Lk 23,36-37

„Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!«“ Lk 23,39

On ostaje vjeran Božjoj volji do kraja, ne bježi  sa svog suđenja. On se slobodno predaje svojim mučiteljima, uvjeren u ono što govori u današnjem prvom čitanju: “Gospodin Bog je moja pomoć.  Neću se postidjeti. ”

Oslobođeni za svetost

Osuđeni na grijeh i smrt kao djeca Adamove neposlušnosti, oslobodili smo se za svetost i život po Kristovoj savršenoj  poslušnosti  Očevoj volji.

„Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.“ Rim 5,12-14

„Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Jednome, Isusu Kristu.
Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.“ Rim 5,17-19

„I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.“ Ef 2,1-2

„Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu.“ Ef 2,4-6

Zato Ga je Bog silno uzvisio. Zbog toga imamo spasenje u Njegovo ime. Sljedeći Njegov primjer ponizne poslušnosti u kušnjama i križevima naših života, znamo da nikada nećemo biti napušteni, da ćemo jednog dana i mi biti s Njim u Raju. Ugledajmo se u Njega i vjerujmo.

„Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«“ Lk 23, 42-43


Scott Hahn – St. Paul Center
Foto: TeiTo

 

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.